Untitled

                   

לאה גולדברג / פשוט

 

 
 

 

  22/7/08 09:59:
 


עבודתך תולשת אותי ממטלות היום לשיחותיי עם קפקא..

בימים אחרים נינוחים יותר, כמה התכתבתי עם נפשו המעונה.

בכתביו, יומניו, וכמה מסיפוריו הקטנים, המצויינים

שמשאירים לקורא בדיוק מידה נכונה של "עבודה עצמית", מחשבה, השלמת פערים.

כך עבודתך.

  15/11/08 18:26:
 

וואו, עבודה מרגשת ביותר.

רות

 

 

 

 

 
  31/5/08 18:09:
 

מתבוננת ומתבוננת

וצצים בתוכי תמונות מכתביו של קפקא המופלא

ונראה כאילו אתה ממש מרגיש אותו

אומר אותו בקו וצבע

מופלא

שרה

  28/12/10 17:38:

 

מדהים