פרופ' נורית גוברין / עתון 77 - גליון 260

הטקסט שלעיל הוא פרק ה' בלבד (+ שתי ההערות בסוף המאמר) מתוך מאמרה בן ז' פרקים של פרופ' נורית גוברין, שפורסם - כפי שניתן להבין מהמצויין בראשו - בעיתון 77 באוקטובר שנת 2001.

הוא פורסם לאחר שהוא נישא על-ידה ברובו בפתיחת התערוכה "שיחות עם קפקא" ב 12 במאי 2001 ב"גלריה נורה" בירושלים.

Invitation

Conversations with Kafka

J. Porat, All rights reserved *

The site and all its components  were designed and created by  J. Porat.