J. Porat

התכתובת עם שמעון גודר

מאת: sgoder 

בתאריך 18 בנובמבר 2009 12:05,

נושא: מקריות

יעקב פורת שלום,

בדרך מקרה, לפני מספר ימים תוך כתיבת פוסט בבלוג שלי נתוודעתי למשורר בשם אריה לודוויג שטראוס ולשיר שלו "קול באופל". 

 והנה בחיפוש תמונות של המשורר בגוגל מצאתי גם ציור ישן  שלך שצויר למרבית הפתעתי בהשראתו של אותו השיר ממש ושהופיע בפוסט שלך מ2008 .

משום מה ריגשה אותי המיקריות שבכך, מה עוד שאהבתי הן את השיר והן את ציורך.

צירפתי בפוסט שלי לינק לפוסט שלך ונטלתי לי חירות להוסיף את הציור שלך בהמשך כפי שמופיע כאן:

http://www.goder-il.com/mywpblog/?p=616

 מכיון שמדובר בך ובעבודתך, הרי שבאם תרצה בכך, אסיר את האזכור שלך ואת התמונה .

בתודה,

שמעון גודר

 


מאת:
 porat.j
תאריך: 18 בנובמבר 2009 11:53
נושא:
Re: מקריות
אל:
sgoder

 

לשמעון גודר - שלום,

מאחר ובהגינותך פנית לבקש רשות לעשייתך - גם אם "רטרואקטיבית" - הרשות נתונה לך.

עם זאת:

[א] נא ציין בסוף רשימתך בהערה - שקיבלת את רשותי לפרסם את צילום העבודה.

[ב] נא הצג את העבודה בגודל המובא בפוסט שלי (שכן הרזולוציה אינה מספיקה לגודל, שמובא ברשימתך).

יעקב פורת - קול באופל 2003

 

[ג] נא הוסף בתחתית הצילום את הטקסט שמובא בפוסט שלי - כנ"ל.

[ד] תואיל לידע אותי על ביצוע התיקונים כנ"ל.

[ה] כל היתר - כולל הקישור לפוסט שלי - בסדר.

 

בברכה,

יעקב פורת

בתאריך 18 בנובמבר 2009 15:42, מאת: מאת: sgoder

ליעקב פורת – תודות,

עידכנתי, ואני מקווה לשביעות רצונך.

שמעון גודר

מאת:  porat.j
תאריך: 18 בנובמבר 2009 15:43
נושא:
Re: מקריות
אל:
sgoder
 

בסדר גמור, תודה.

כל טוב לך,

יעקב פורת