שנה טובה וברוכה  
 

מאחל יעקב פורת, ערב ראש השנה תשע"ד

 

                                                                                                                   

     Art-Porat