'מקף' – כתב עת חדש לספרות

מראות מערב ההשקה

ראו הזמנה

צילומי העבודות של יעקב פורת מתוך מחווה לפרננדו פסואה ושיחות עם קפקא (המתפרסמות בגיליון בשחור-לבן)

Main Page

Resume

Resume-Heb.

Oils 79-89A

Oils 90 +

Nudes

Desert Spirits

Etchings

Drawings

Comments 1

Exhibitions

Woodcuts

Still Life

Romania 

Oils 79-89B

Self Portraits

 
Oil & Pencil 1988 works 2003 Works 2004 Works 2005 Lebanon-Summer 2006   Inventions 2007 Arts News
עברית Guest Book Links Contacts Ginossar Rainer Maria Rilke הערות מבקרים
 

J. Porat, All rights reserved