פרננדו פסואה - איני נחפז       

יעקב פורת - מסע החורף (טכניקה מעורבת + צבעי מים)

 

Main Page

Resume

Resume-Heb.

Oils 79-89A

Oils 90 +

Nudes

Desert Spirits

Etchings

Drawings

Comments 1

Exhibitions

Woodcuts

Still Life

Romania 

Oils 79-89B

Self Portraits

 
Oil & Pencil 1988 Works 2000-2002 works 2003 Works 2005 Lebanon-Summer 2006   Inventions 2007 Arts News
עברית Guest Book Links Contacts Ginossar Rainer Maria Rilke הערות מבקרים

 

J. Porat, All rights reserved