• עוז, עמוס.  שתיקת השמים : עגנון משתומם על אלוהים (ירושלים : כתר, 1993)
  תוכן העניינים:
  על הספר:
  • איזקסון, מירון ח. משתומם על האדם. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, י"ד בשבט תשנ"ג, 5 בפברואר 1993, עמ' 23.
  • אורן, יוסף. מן השמים אל הארץ. מאזנים: ירחון לספרות, כרך ס"ז, גל' 4־5 (מארס 1993), עמ' 47־51 <חזר ונדפס בספרו מגמות בסיפורת הישראלית (ראשון לציון : יחד, תשנ"ה 1995), עמ' 17־26>
  • בלאט, אברהם. בין עגנון ההרמוני לבין עגנון הדימוני. הצופה, ד' בניסן תשנ"ג, 26 במארס 1993, עמ' 6.
  • בן דב, ניצה. האם בלומה פריגידית? (בחינה טקסטואלית צמודה של טענה זו בספרו של עמוס עוז "שתיקת השמים"). עלי שיח, חוב' 34 (1994), עמ' 43־50.
  • ברתנא, אורציון. אני משתומם על עוז. על המשמר, כ"ח בשבט תשנ"ג, 19 בפברואר 1993, עמ' 18, 21.
  • הלפרין, שרה. על מי משתומם עגנון?  מעריב, ספרות אמנות, ז' בשבט תשנ"ג, 29 בינואר 1993, עמ' 25, 31.
  • לונדון, ירון. עמוס עוז משתומם על אלוהים.  ידיעות אחרונות, 7 ימים, ט"ו בטבת תשנ"ג, 8 בינואר 1993, עמ' 4־5, 7, 52 <ראיון עם אמונה ירון ועמוס עוז על הסופר שמואל יוסף עגנון>
  • פורת, יעקב. אצל ביתה של תהילה. הארץ, י"ב באדר תשנ"ג, 5 במארס 1993, עמ' ב 9.
  • פישלוב, דוד. "תהילה" עדויה בצמח, עמוסה בעוז: הלכה ומעשה בפרשנות הספרות. אלפיים: כתב-עת בינתחומי לעיון, הגות וספרות, חוב' 11 (1995), עמ' 129־148.
  • שוסהיים, עדה. תלי תלים של פרשנויות על תלי (תהלה) - ועוד פרשנות אחת (בעקבות ספרו של עמוס עוז "שתיקת השמים"). מקרא ועיון: כתב-עת להוראת המקצועות בתחומים של מדעי הרוח ושל מדעי החברה, חוב' 66 (1994), עמ' 26־29.
  • שמיר, זיוה. האמנם בגד הירשל באהובתו עם אשתו?  מעריב, ספרות אמנות, ז' בשבט תשנ"ג, 29 בינואר 1993, עמ' 25, 30.
  • שקד, גרשון. שתי פניה של הזעיר בורגנות. הארץ, ד' בניסן תשנ"ג, 26 במארס 1993, עמ' ב 8.

  [מתוך "שמואל יוסף עגנון (1887־1970)"]

 

Main Page