יעקב פורת - מאמרים

 

[א]

 

 

[1] הוראת התנך בבית-הספר התיכון היהודי בגולה - 1968   *(ראו להלן  התיחסות למאמרי זה ב"עלון ביבליוגרפיה לתפוצות" ממאי 1969)

 

 

[2]  על "מדיניות" הוראת התנ"ך בבית-הספר התיכון ועל חלקו של משרד החינוך והתרבות בהתוויתה 1977

 

 

[3]  מקצוע התנ"ך בבית הספר התיכון על סף שנת האלפיים - 1997

 

     
 

[ב]

 

 

מעמדם של המקצועות העבריים בבית-הספר היהודי בגולה  - 1969

 
     
  [ג]  
  [1] הלילה ארבתי - בואנוס איירס - 1970  
  [2] אצל ביתה של תהילה - 1993  
     
  *

 

 
     

הספריה הלאומית -רשימת מאמרים במדעי היהדות

הרישום שלעיל (של דמות שאיני מזהה) נרשם בזמנו בדף הפנימי של עטיפת החוברת, שבה מופיע מאמרי הנ"ל "על מדיניות הוראת התנ'ך"- ולא אמור להיות קשר כלשהו בינו לבין המאמר שמופיע בחוברת...

 

Main Page

Resume

Resume-Heb.

Oils 79-89A

Oils 90 +

Nudes

Desert Spirits

Etchings

Drawings

Comments 1

Exhibitions

Woodcuts

Still Life

Romania 

Oils 79-89B

Self Portraits

 
Oil & Pencil 1988 works 2003 Works 2004 Works 2005 Lebanon-Summer 2006   Inventions 2007 Arts News
עברית Guest Book Links Contacts Ginossar Rainer Maria Rilke הערות מבקרים