Minsk Mazowiecki, January 2006, ("Miejski Dom Kultury")