J. Porat - Star of David Exhibition

 

 

                  12 במאי 2008

מכתב תודה

 

רציתי להודות לך על השתתפותך עם היצירה בנושא  המגן הדוד.בתערוכה "אלבום מגן דוד".

עבודתך נבחרה כמיוחדת במינה וכראויה להיכלל בתוך  אוסף 25  היצירות של התערוכה "אלבום מגן דוד", בבית העיתונאים בתל-אביב בתאריך 17.4.2008 - 11.5.2008.

היית חלק חשוב ומכובד מתוך התערוכה, בשנה מיוחדת זו לישראל - שנת ה-60 לישראל.

המשך הצלחה רבה בדרכך האמנותית.

                                                                בברכה ולהתראות,  

                                                                                                       עמילי גלבמן