הזמן השלישי - יולי 2007

 

Lebanon-Summer 2006

     מראות מפתיחת התערוכה בחניתה

 הכמיהה לשלום - שנה למלחמת לבנון ה 2

  טקסטורה ליטרטורה עכבר צפוני חנה ברק אנגל 2All-P קולקט - אמנות אספנות "ביקור בית",מארס 2007  הדף הירוק Lebanon-Summer 2006  
             

Main Page

Resume

Resume-Heb.

Oils 79-89A

Oils 90 +

Nudes

Desert Spirits

Etchings

Drawings

Comments 1

Exhibitions

Woodcuts

Still Life

Romania 

Oils 79-89B

Self Portraits

 
Oil & Pencil 1988 works 2003 Works 2004 Works 2005 Lebanon-Summer 2006   Inventions 2007 Arts News
עברית Guest Book Links Contacts Ginossar Rainer Maria Rilke הערות מבקרים

 

J. Porat, All rights reserved