J. Porat - "Lebanon Summer 2006", Hanita Contemporary Art Museum April 2007

 

 

 

יעקב פורת / קיץ לבנוני 2006

חנה ברק אנגל, אוצרת התערוכה / האמן כראי תקופתו

סדרת העבודות האחרונות של יעקב פורת תחת הכותרת "קיץ לבנוני 2006" נוצרה בתקופת המלחמה האחרונה ובהמשכה. קבוצת העבודות עוסקת באירועים אשר עברו עלינו, טנקים אפופי עשן מגיחים מתוך חלונות פנימיים מתוך הציורים. דמויות מודאגות פנים ניבטות אלינו, מלכי קדם הרואיים מופיעים בחלון אחר כביכול מתבוננים – עוקבים אחר המתרחש, העבר חודר להווה. ההווה מתכתב עם העבר.

דמויות אופייניות אחרות ליצירתו של פורת ממשיכות להופיע בחלונות שונים ומלוות אותו במשך השנים. כמו הגמל ופורטרטים עצמיים מתקופות שונות. הריסות של מעין מבנים וכלי נשק מספרים את אימי הזמן העכשווי, המציאות הקשה מזמינה ביקורת נוקבת מידי האמן, במבט מפוכח וכאוב הוא מנתח את המהלכים ומתריע עליהם, מצוקת הזמנים מוצאת את דרכה ליצירתו.

חלוקת היצירה לחלונות שונים מאפיינת את יצירתו של פורת בשנים האחרונות, עיסוקו בהתבוננות מצאה לה פתרון נאות בחלוקה זו המאפשרת לו ביטויים שונים באותה יצירה וחבירתם לכדי שלם סיפורי. חלונות אלה מורכבים לפעמים מתוך הדפסים של האמן עצמו, ו/או קטעי עיתונות שונים אשר תפסו את תשומת ליבו, ו/או רישומים ספציפיים אשר מבטאים את הנושא עצמו. המסגרת המקיפה את העבודות למקשה אחת אינה נופלת בחשיבותה מהחלונות עצמן, היא שמכתיבה את האווירה של היצירה כולה בחומריותה וצבעוניותה.

האמן מבטא את רוח תקופתו ומשמש לה ראי ודובר וויזואלי.


התערוכה
תהיה מוצגת לקהל החל מ 1.4.07 והיא תינעל ב 29.4.07.

 

הכמיהה לשלום - שנה למלחמת לבנון ה 2

By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired.  [F. Kafka].

Main Page

J. Porat, All rights reserved