תערוכה קבוצתית בנושא דיוקן

מראות מהפתיחה ומשיח הגלריה* - 25.10.2013

   
   
   
   

בהקשר לשיח הגלריה שהתקיים (ובעיקר כתוספת לדבריי באותו שיח שהתייחסו לעבודותיי),

אני מבקש לצטט כאן את דבריו של פיקאסו (שמצוטטים גם בדף הפותח של אתרי), שעימם אני מזדהה לחלוטין:

 

"When I paint my object is to show what I have found and not what I am looking for. In art intentions are not sufficient and, as we say in Spanish: love must be proved by facts and not by reasons. What one does is what counts and not what one had the intention of doing". 

[Picasso Speaks, The Arts, New York 1923] 

 

וראו התייחסויות לתערוכה ב -

דף הפייסבוק של האוצרת

וכן ב - אתר האוצרת

תכתובת בהקשר לנ"ל עם נורית בפייסבוק

ההזמנה

* "הקלקה" על כל אחד מן הצילומים מובילה לצילום בפורמט גדול יותר (והחיצים המצויים שם מאפשרים מעבר מצילום לצילום)

 

Main Page

Resume

Resume-Heb.

Oils 79-89A

Oils 90 +

Nudes

Desert Spirits

Etchings

Drawings

Comments 1

Exhibitions

Woodcuts

Still Life

Romania 

Oils 79-89B

Self Portraits

 
Oil & Pencil 1988 works 2003 Works 2004 Works 2005 Lebanon-Summer 2006   Inventions 2007 Arts News
עברית Guest Book Links Contacts Ginossar Rainer Maria Rilke הערות מבקרים