"שישי" - היה שבועון מיוחד לענייני תרבות ותקשורת, שראה אור באותם ימים (כאן גיליון מיום 1.11.1996), בעריכת אדם ברוך ז"ל

 
Oil & Pencil 1988 Works 2000-2002 Works 2004 Works 2005 Lebanon-Summer 2006   Inventions 2007 Arts News
עברית Guest Book Links Contacts Ginossar Rainer Maria Rilke הערות מבקרים

 

J. Porat, All rights reserved *

The site and all its components  were designed and created by  J. Porat. Copying, reproducing, or redistributing images or text, whole or in part, from J. Porat's Website is prohibited.