Back to Main Page

יעקב פורת

 

השגותיה של דריה:

 

הייתי באתר, עשיתי ביקור יסודי למדי, ונהניתי. אני בעניין צבע וקומפוזיציה, בסמלים אני לא מבינה. הצבע נהדר, חזק, באמת מקצועי כמו שכתבו שם כמה מעודדים בספר הזכרונות. שמתי לב שאתה מחפש ומחפש, ואח"כ ראיתי שגם פרופ' גוברין הזכירה זאת "חיפושיו המתמידים של פורת". אז יש לי נחמה עבורך, הציורים של 2003 הם לדעתי הכי טובים וזה סימן שהשנים לא עוברות לחינם ואתה מתקדם ומשתכלל מתקופה לתקופה, יש סיכוי שתגיע ממש קרוב, והרי הדרך היא העיקר, החיפוש. ניכר שההתעסקות בציור ובצבע הם צורך חזק שלך, רואים את העניין, ההתבוננות, האהבה לצבעים, למגעים ביניהם, לכוחות שלהם, למתיקות, לאינסוף האפשרויות להפיק מהם חוויות ולהתפעם מהיפעה הזאת. אפשר ממש להרגיש בציורים את ההנאה שיש לך מהשגת אפקטים חזקים בצבע. אהבתי מאוד את האדום, שהרבה פעמים אתה נותן אותו בנדיבות, בשפע, זה משהו כמו ורמיון וקדמיום יחד. ואהבתי את השכנים שאתה מוצא לאדום הזה, שמלבים את מתיקותו ועוצמתו עוד יותר.

 

 

Yellow 1     Yellow 2     Yellow 3   :ראה

תודה שביקרתם. נא חתמו בספר האורחים, ואדע שהייתם כאן

פרופ' נורית גוברין           חואן לואיס מונטנה             פרטים ביוגרפיים

Main Page

Still Life

Exhibitions

Oils 79-89B

Resume

Oils 90 +

Mixed Media 99

Mixed Media 2

Drawings

Romania

Woodcuts

Oils 79-89A 

Suns & Sunsets - Oil

Self Portraits

Nudes

Comments 1