והרי השיר (וההערה שבצידו) בפורמט-שירי:

השודד המצחיק*

 

אז הוא כעס וגם רגז,

והתמלא חמס,

ובשעה שטבחו כל עוד נפשו בו נס,

הוא – שודדנו המצחיק – מנקניקו נגס.

 

מוסר השכל פשוט מאוד

צריך ללמוד מכך –

מוטב נקניק אחד שלם - או אף חלקי ודי,

מאשר טבח חלקי או אף שלם – רמאי.

 

היה היה שודד אחד,

שודד מאוד מצחיק.

מכל המאכלים כולם,

אהב דווקא נקניק.

 

עד שביום בהיר אחד

גילה הוא באקראי,

שטבחו – הוא איש סודו –

היה בכלל רמאי.

 

 

--------------------------------

* פרודיה צנועה וכנועה על שירי ילדים יהירים ונפוצים.

חובר, צוייר, ואולתר על ידי  י. פורת בשעת ערב נוגה.

מוקדש בהרבה אהבה לבתי הקטנה והחכמה שירה.

17 ביוני 1994

Main Page

J. Porat, All rights reserved